چشم اندازها
 • ارتقاء زندگی انسانها
 • دستیابی به بازارهای جهانی
 • استفاده بهینه از انرژی های مصرفی و انرژی های موجود در طبیعت با تأکید بر حفظ محیط زیست
ماموریت
 • طراحی و ساخت محصولات مورد استفاده در اجرای پروژه های حرارتی به نحوی که ضمن بالا بردن راندمان انرژی مصرفی امکان تبدیل انرژی مازاد به انرژی الکتریکی فراهم گردد
ارزش ها
 • تأکید بر کیفیت ، ایمنی و حفظ محیط زیست بر طبق استاندارد
 • احترام به انسانها و حقوق آنها
 • توسعه و بهینه سازی مداوم مدیریتی و فنی
 • حفظ سرمایه های درون مجموعه ای
 • حداکثر استفاده از تلفات حرارتی
 • خلاقیت و ابتکار
اهداف
 • کاهش مصرف انرژی ( گاز طبیعی ) در واحد تولیدی
 • بازیافت حرارت اتلاف شده محصولات مورد استفاده در پروژه های حرارتی
 • تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی از انرژی های بازیافتی
 • تسری سیاست های تشویقی دولت مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در جامعه
 • قطع وابستگی کشور از واردات ماشین آلات بازیافت انرژی
 • تربیت نیروهای کارآمد و متخصص در زمینه بازیافت انرژی
 • ایجاد بستر لازم برای فرهنگ سازی بازیافت انرژی های تجدید ناپذیر در جامعه

سند چشم انداز گروه صنایع وستوی

نظر به اهمیت چشم انداز و نقش مؤثر آن در تدوین استراتژی و نقشه راه شرکت، بدین وسیله چشم انداز، مأموریت و اهداف شرکت که توسط مدیران گروه تدوین گردیده ابلاغ می گردد.

مدیران  و پرسنل شرکت به چشم انداز مذکور متعهد بوده و از آن به عنوان چارچوبی برای رسیدن به اهداف شرکت در آینده بهره برداری می نمایند.

برخی مشتریان وستوی

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ متن را عوض کنید captcha txt

برای جستجو شروع به تایپ کنید