بلودان

خانه / محصولات / بلودان

بلودان

جامدات معلق در آب دیگهای بخار و غلظت این مواد باعث می شود بهـره برداری از دیگ بصورت نا مناسب و با راندمان پایین صورت پذیرد که غلظت مواد جــامد  محلول و ذرات ورودی به دیگ بخار طریق آب هنگامی که بخــار تولید می شـود  باقی می ماند و در جریان عملیات تولید بخار این غلظت در صورت عــدم درمان به نهایت خود رسیده و اگر پاکسازی نشود می تواند منجر بـه ایجــاد خوردگی و در نهایت بوجود آمدن حفره و توقف عملیات تولید بخار شود. بلودان را می توان به دو صورت دستی و اتوماتیک در سیستم قرار داد .

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ متن را عوض کنید captcha txt

برای جستجو شروع به تایپ کنید


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vestuylance/public_html/wp-content/themes/vestuy/footer.php on line 223