مبدل های حرارتی

خانه / محصولات / مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی

برای سرد و گرم کردن یک سیال به وسیله سیالی دیگر بدون استفاده مستقیم  از دستگاه های مولد سرما یا گرما و همینطور بازیابی گرما و یا سرما از سیالاتی   که قبلا به طریقی به آنها داده شده است از مبدل های حرارتی استفاذه می شود .  مبدل های حرارتی موجود در صنایع و کارخانجات  به خصوص صنعت پتروشیمی  معمولا از نوع پوسته و لوله می باشند. از مزایای این مبدل ها می توان به سطح  تماس زیاد در حجم کم ، طرح مکانیکی خوب و توزیع یکنواخت فشار و راحتی  تمیز کردن آنها اشاره کرد. می توان گفت که ساختمان مبدل ها شامل تعدادی  لوله است که در داخل یک استوانه قرار می گیرند و دو سیال مورد نظر که یکی  سرد و دیگری گرم است ، بدون آن که به طور مستقیم با یکدیگر برخورد کنند  از طریق دیواره فلزی لوله ها با یکدیگر تبادل حرارت خواهند کرد .

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ متن را عوض کنید captcha txt

برای جستجو شروع به تایپ کنید


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vestuylance/public_html/wp-content/themes/vestuy/footer.php on line 223