WHRB

بیشتر صنایع در طول فرایند های تولیدی خود دارای مقدار زیادی انرژی تلف شده می باشند که معمولا از دودکش های خروجی وارد اتمسفر شده یا به طرق دیگر دفع می گردند. این تلفات بیشتر به صورت مایع و گازهای حاصل از احتراق یا ترکیبی از آنها با درجه حرارت های متفاوت ( از کمی بالاتر از دمای محیط تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد) می باشد.

بویلرهای Waste Heat Recovery دیگ های بخار یا آب داغی هستند که جهت استفاده از حرارت اتلافی تجهیزات دیگر خطوط تولید از قبیل کوره های سوختی، گازسوز ها، توربین های گازی، موتورهای رقت و برگشتی و خروجی دیزل ها به کار می رود.

بویلرهای Waste Heat Recovery فرصت بزرگی را در جهت استفاده از این حرارت ها و انرژی های اتلافی فراهم می کنند و در نهایت باعث کاهش کل مصرف انرژی کارخانه ها و کاهش تولید گازهای گلخانه ای خواهد شد.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

خوانا نیست؟ متن را عوض کنید captcha txt

برای جستجو شروع به تایپ کنید


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vestuylance/public_html/wp-content/themes/vestuy/footer.php on line 223